Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Brzeźnica  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Brzeźnica

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Brzeźnica.

Mapa Geoportal Brzeźnica

Dane urzędu

Urząd Gminy Brzeźnicaul. Krakowska 109Brzeźnica, 34-114

Tel: 33 8792029

Fax: 33 879-20-92

Elektroniczna skrzynka podawcza: 0g1w8g2bvj/skrytka

E-mail: gmina@brzeznica.pl

Powiat: wadowicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Brzeźnica: 1218022

Witryna: www.brzeznica.pl

Władze lokalne: Wójt Bogusław Stanisław Antosgmina@brzeznica.pl

Gmina Brzeźnica w liczbach

Powierzchnia gminy Brzeźnica*

66 km2

2002 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Brzeźnica*

10 521 mieszkańców

843 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Brzeźnica*

158 mieszkańców na km2

512 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Brzeźnica

Geoportal Brzeźnica prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Brzeźnica

Jak powstał Geoportal gminy Brzeźnica?

Geoportal Brzeźnica powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Brzeźnica, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Brzeźnica umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Brzeźnica

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Brzeźnica?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Brzeźnica;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Brzeźnica;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Brzeźnica;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Brzeźnica;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Brzeźnicy.
Informacje na Geoportalu Brzeźnica

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Brzeźnica?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Brzeźnica;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Brzeźnica;
 • Rejestr MPZP Brzeźnica;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Brzeźnica;
 • Mapa Topograficzna gminy Brzeźnica;
 • Mapa Solarna gminy Brzeźnica;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Brzeźnica;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Brzeźnica

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Brzeźnica?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Brzeźnica.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Brzeźnica łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Brzeźnicy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Brzeźnicy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Brzeźnica, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Brzeźnica oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Brzeźnica. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Brzeźnicy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Brzeźnicy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Brzeźnica. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Brzeźnica.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Brzeźnicy.

  Geoportal gminy Brzeźnica posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Brzeźnica. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Brzeźnicy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Brzeźnica przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Brzeźnicy.

  W Geoportalu Brzeźnica przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Brzeźnica. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Brzeźnicy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Brzeźnica zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Brzeźnica, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Brzeźnica oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Brzeźnica.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Brzeźnica. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Brzeźnica są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Brzeźnica podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Brzeźnica.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Brzeźnicy. W Geoportalu gminy Brzeźnica udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Brzeźnicy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzeźnica.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Brzeźnica. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Brzeźnica dla mieszkańców

Geoportal Brzeźnica jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Brzeźnica. Na mapie Brzeźnicy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Brzeźnica mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Brzeźnica. Korzystając z map Geoportalu gminy Brzeźnica w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Brzeźnica są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Brzeźnica dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Brzeźnica dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu